Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 roku

Minimalne wynagrodzenie wskazuje przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką musisz zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2012 r.  1.500,00 zł (w 2011 r. wynosiło 1386,00 zł)

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też zatrudniony po raz pierwszy w roku 2012 nie może zarabiać mniej niż 1.200,00zł.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).